Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Studieforbundene

For å bidra til å stoppe utviklingen med reduserte tilbud gjennom studieforbundene foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 58 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett 2006. Med det nye bevilgningsnivået legger regjeringen til rette for at aktiviteten i studieforbundene kan komme opp på 2005-nivå.