Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykelønnsordningen – forsikring for små bedrifter

Småbedrifter vil særlig kunne være sårbare i forhold til et delansvar for sykepenger etter arbeidsgiverperioden. For å motvirke dette foreslås det at småbedrifter med lønnsutbetalinger på opptil 5 millioner kroner skal kunne forsikre sitt ansvar for sykepenger hos Arbeids- og velferdsetaten. Forsikringen dekker arbeidsgivers utgifter til sykepenger i arbeidsgiverperioden fra og med fjerde kalenderdag til og med 14. kalenderdag. Videre dekker forsikringen arbeidsgivers delansvar i hele sykepengeperioden, det vil si 20 prosent av sykepengene opp til 6 måneder og 10 prosent i resten av sykepengeperioden.

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, del I punkt 2.2.9 Forskning om sykefravær og utstøting, punkt 2.3.2 Endringer i arbeidsgivernes ansvar for sykepenger, og Resultatområde 4 Inntektssikring og arbeidsrettede tiltak, kap 2650 Sykepenger, post 70 sykepenger for arbeidstakere mv.