Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tannhelsetjenesten - Stortingsmelding

Våren 2004 ble det oppnevnt et utvalg med mandat å utrede det offentlige engasjement på tannhelsefeltet. Innstillingen ble avgitt i juni 2005 som NOU 2005:11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet – Et godt tilbud til de som trenger det mest. Utredningen har vært på en bred høring.

Regjeringen tar sikte på, i løpet av våren 2007, å fremlegge en melding for Stortinget. Meldingen skal trekke opp hovedlinjene for politikkutviklingen på tannhelsefeltet. Dette vil også inkludere den organisatoriske forankringen av tannhelsetjenesten.

Les mer i kapittel 727 i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon.