Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tolkeutdanning

I forbindelse med Handlingsplan for inkludering og integrering er det foreslått bevilget 6 millioner kroner til Høgskolen i Oslo for å sikre at det etableres et permanent utdanningstilbud innen tolking. Dette er avgjørende for å sikre innvandrere gode tolketjenester. Det forutsettes at Høgskolen i Oslo tar ansvar for å samarbeide med andre høyere utdanningsinstitusjoner, slik at det blant annet gjennom nettbaserte tilbud kan utdannes kvalifiserte tolker en rekke steder i landet. Arbeidet med å utvikle tilbud må skje i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), som har et nasjonalt ansvar for tolketjenester for innvandrere.