Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Trafikksentralen i Vardø

Det fremmes forslag om en bevilgning på 19,7 millioner kroner til utbygging av trafikksentralen i Vardø i tråd med investeringsplanen. 2007 er det første driftsåret for trafikksentralen, og bevilgningen til Kystverkets driftskostnader foreslås derfor økt med 5,5 millioner kroner knyttet til dette.