Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tresatsing

Tre er et fornybart og miljøvennlig materiale. Gjennom Trebasert innvoasjonsprogram vil regjeringen oppnå økt bruk av tre og økt lønnsomhet i hele verdikjeden i skognæringa. Programmet har som visjon at Norge skal være et forbilde i verdiskapende foredling og ny bruk av trevirke. Det er satt av 35 millioner kroner til trebasert innovasjonsprogram.