Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tros- og livsynssamfunn

Tilskudd til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn utgjør 1 150 000 kroner for 2007. Dette er en videreføring av den styrkingen Samarbeids­rådet har fått i 2006. Det foreslås i tillegg en økning på 400 000 kroner til tilskudd til lokale dialogprosjekter i de største byene på tvers av ulike tros- og livssyn. Det foreslås også et nytt tilskudd på 500 000 kroner til Islamsk Råd Norge.