Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Trosopplæring

Reform av trosopplæringen ble igangsatt i 2004. Bevilgningene til reformen foreslås økt med ca. 24 millioner kroner i 2007. Med dette vil den årlige innsatsen for styrket trosopplæring ha nådd 100 millioner kroner.

Se også pressemelding om kirke fra Kultur- og kirkedepartementet.