Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vannkraftverk – beregning av friinntekt i byggeperioden

Ved beregning av grunnrenteinntekt for vannkraftverk blir det gitt fradrag for friinntekt som fastsettes til skattemessig verdi av driftsmidler knyttet til kraftproduksjonen i kraftverket multiplisert med en normrente. Ved ligningsbehandlingen for tidligere år har det oppstått uklarhet om det skal beregnes friinntekt for investeringer i kraftverk allerede i byggeperioden eller først når driftsmidlene er satt i drift.

Regjeringen foreslår at det lovfestes at eier av kraftverk kan beregne friinntekt av investeringskostnader også i byggeperioden. Endringen foreslås gitt virkning fra og med inntektsåret 2006.

Forslaget er omtalt i Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer, kapittel 8.