Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Ventemottak

I mars 2006 opna det første ventemottaket i Lier kommune for personar med endeleg avslag på søknad om asyl, som har mista tilbodet om å bu i asylmottak. Ventemottaket i Lier har plass til ca 100 bebuarar. Regjeringa reknar med at det vil være behov for 200 plassar i ventemottak i 2007. Ventemottak er eit ope og frivillig tilbod, med svært nøktern standard. Bebuarane får tak over hovudet, matservering og informasjon retta inn mot retur.

Sjå omtale i St.prp.nr.1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Resultatområde 10 Beskyttelse og innvandring, kap. 690 post 45