Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Verdens handelsorganisasjon (WTO)

Et velfungerende regelbasert internasjonalt handelssystem er av stor betydning for Norge og for verdenssamfunnet som helhet. Ved siden av det regulære medlemsbidraget til WTO yter Norge en rekke tilskudd til ulike aktiviteter av relevans for arbeidet i WTO.

I den pågående forhandlingsrunden (”the Doha Development Agenda”) forhandles det blant annet om markedsadgang for industrivarer (inkludert fisk og fiskeprodukter), tjenester og landbruksvarer, samt endringer i regelverket blant annet for antidumpingtiltak. WTOs sjette ministerkonferansen i Hong Kong i desember 2005 ledet ikke til noen enighet om hovedspørsmål i forhandlingene knyttet til landbruk og industrivarer. Det ble imidlertid fattet viktige vedtak på en rekke punkter av interesse for utviklingsland, først og fremst avvikling av eksportsubsidiene i landbruket innen 2013, avvikling av eksportsubsidiene for bomull innen 2006 og toll- og kvotefri markedsadgang for minst 97 prosent av alle varer fra de minst utviklede land (MUL). Det ble også lagt en plan for avslutning av runden i 2006. Det viste seg umulig å holde denne planen, og forhandlingene ble midlertidig suspendert i juli 2006. Forhandlingene ble tatt opp igjen mot slutten av 2006. Det er foreløpig ikke lagt noen ny timeplan for avslutningen av runden.