Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Verneplikten

Verneplikten er en sentral del av forsvarskonseptet. For at Forsvaret i fremtiden skal fylle sin rolle er oppslutning og tillit i befolkningen viktig. Regjeringen understreker at verneplikten ligger fast. Gjennom verneplikten får Forsvaret en stabil tilgang på godt egnet personell. Forsvaret arbeider systematisk for at førstegangstjenesten skal være meningsfylt, både innholdsmessig og statusmessig. Det er derfor vektlagt at de som fullfører førstegangstjenesten skal belønnes i form av statushevende tiltak. Regjeringen legger opp til en betydelig økning av dimisjonsgodtgjørelsen. 12 måneders mannskaper får 2 100 kroner mer i 2007, det vil si at man får 23 000 kroner etter endt førstegangstjeneste.

Videre skal dimisjonsgodtgjørelsen opp i 25 000 kroner innen utløpet av 2008. Det er også et mål at vernepliktige kan ta inntil 20 studiepoeng under førstegangstjenesten. Studiekursene skal være basert på førstegangstjenestens grunnutdanning og ha militærfaglig relevans. Litteraturlesing, oppgaver og eksamen tilrettelegges og gjennomføres på frivillig basis, som et grunnlag for videre sivil eller militær utdanning for den enkelte.