Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Videregående opplæring – bedre gjennomføring

Regjeringen ønsker at flere elever skal gjennomføre videregående opplæring. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har en bredt sammensatt arbeidsgruppe utviklet ”GIVO”-rapporten (Gjennomføring i videregående opplæring) med forslag til tiltak for å bedre gjennomføringen. Kunnskapsdepartementet vil blant annet se på tiltak for å styrke rådgivningstjenesten.