Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vinningskriminalitet

Det ble anmeldt rundt 192 000 vinningslovbrudd i 2005. Sammenliknet med 2001, da det ble anmeldt 207 000 vinningslovbrudd, har nedgangen vært på 7,1 prosent. Holdt opp mot de 206 000 vinningslovbruddene som ble anmeldt i 2004, er nedgang på 6,7 prosent. Nedgangen gjelder særlig brukstyveri av motorkjøretøy og grovt tyveri, men også antall anmeldte simple tyverier og naskeritilfeller har gått ned.

Svært mange vinningsforbrytelser forblir uoppklarte og en utvidelse av adgangen til å registrere og analysere DNA vurderes som et viktig virkemiddel for å bedre situasjonen. Flere politidistrikter har iverksatt særlige tiltak rettet mot de kriminelle gjengangerne som har gitt gode resultater. Erfaringsutveksling er et sentralt element i forhold til å finne fram til effektive tiltak som er med på å avbryte gjengangernes kriminelle livsførsel.