Statsbudsjettet 2008

- Regjeringens budsjettforslag har klare prioriteringer. Kampen mot klimatrusselen trappes opp. Vi viderefører en politikk for felles velferd, helse og utdanning framfor skattelette og privatisering. Bruken av oljepenger bygger opp under en god og stabil utvikling i norsk økonomi, sier finansminister Kristin Halvorsen. I budsjettforslaget videreføres arbeidet for mer rettferdig fordeling gjennom skattelette for brede grupper, og innstramminger er rettet inn mot dem med høye inntekter og formuer.

Spørsmål og svar

Hvert år får departementene en rekke spørsmål knyttet till statsbudsjettet. Her har departementene gjengitt et utvalg av disse.

Hva gjør Regjeringen for å øke deltagelsen i barnehage for 4- og 5-åringer i områder med en høy andel innvandrere?

Det ble i statsbudsjettet for 2007 bevilget 26,5 millioner kroner for å etablere en ordning med gratis kjernetid i barnehage for alle femåringer i områder i Groruddalen og i Søndre Nordstrand bydel i Oslo. Ordningen er en videreføring av forsøket i Stovner bydel i Oslo som det ble bevilget 10 millioner kroner til i 2006. I tillegg ble det i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett i 2007 bevilget 9... Les hele svaret

KLIMA - satsinger for 2008

Det er avsatt betydelige summer til jernbane, fornybar energi og CO2-håndtering i regjeringens budsjettforslag for 2008. Samtidig vris avgiftssystemet i en mer miljøvennlig retning.

Les mer her
Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjett 2008, som legges ut i Excel- og Html-format.

Finansdepartementet på regjeringen.no

Ønsker du mer informasjon om Finansdepartementet, gå til departementets nettsider.

Budsjettspørsmål

Finansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser og legger disse ut fortløpende her.

Bilavgifter legges om for et bedre miljø

Les mer om
endringer av
bilavgifter