Avgiftssatser

Avgiftskategori

Sats
2007

Forslag

2008

Endring i pst.

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien 1

Generell sats

25

25

-

Redusert sats

14

14

-

Lav sats

8

8

-

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

5,74

5,89

2,6

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

3,74

3,84

2,7

Alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter

a) 0,0-0,7 vol.pst.

1,64

1,68

2,4

b) 0,7-2,7 vol.pst.

2,56

2,63

2,7

c) 2,7-3,7 vol.pst.

9,68

9,93

2,6

d) 3,7-4,7 vol.pst.

16,76

17,20

2,6

Avgift på tobakkvarer

Sigarer, kr/100 gram

187

192

2,7

Sigaretter, kr/100 stk.

187

192

2,7

Røyketobakk, kr/100 gram

187

192

2,7

Snus, kr/100 gram

60

68

13,3

Skrå, kr/100 gram

60

68

13,3

Sigarettpapir, kr/100 stk.

2,86

2,93

2,4

Engangsavgift på kjøretøy

Personbiler mv. Avgiftsgruppe a 2

Egenvekt, kr/kg

første 1 150 kg

33,16

34,02

2,6

neste 250 kg

72,27

74,15

2,6

neste 100 kg

144,55

148,31

2,6

resten

168,11

172,48

2,6

Motoreffekt, kr/kW

første 65 kW

120,59

123,73

2,6

neste 25 kW

502,47

515,53

2,6

neste 40 kW

1 205,92

1 237,27

2,6

resten

2 512,33

2 577,65

2,6

CO 2 -avgift, kr pr. g/km

første 120 g/km

40,20

41,25

2,6

neste 20 g/km

190,94

195,90

2,6

neste 40 g/km

502,47

515,53

2,6

resten

1 406,90

1 443,48

2,6

Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b, 3

pst. av personbilavgift

22

22

-

Campingbiler. Avgiftsgruppe c, 4

pst. av personbilavgift

22

22

-

Beltebiler. Avgiftsgruppe e,

pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

36

36

-

Motorsykler. Avgiftsgruppe f,

stykkavgift

9 558

9 807

2,6

Slagvolumavgift, kr/cm 3

første 125 cm 3

0

0

-

neste 775 cm 3

32,83

33,68

2,6

resten

71,99

73,86

2,6

Motoreffektavgift, kr/kW

første 11 kW

0

0

-

resten

425,36

436,42

2,6

Snøscootere. Avgiftsgruppe g

Egenvekt, kr/kg

første 100 kg

13,47

13,82

2,6

neste 100 kg

26,95

27,65

2,6

resten

53,87

55,27

2,6

Slagvolum, kr/cm 3

første 200 cm 3

2,82

2,89

2,5

neste 200 cm 3

5,61

5,76

2,7

resten

11,22

11,51

2,6

Motoreffekt, kr/kW

første 20 kW

35,93

36,86

2,6

neste 20 kW

71,82

73,69

2,6

resten

143,65

147,38

2,6

Drosje. Avgiftsgruppe h, 5

pst. av personbilavgift

40

40

-

Veteranbiler. Avgiftsgruppe i,

kr

3 147

3 229

2,6

Minibusser. Avgiftsgruppe j, 6

pst. av personbilavgift

40

40

-

Årsavgift, kr/år

Alminnelig sats

Dieselbiler

2 915

3 090

6,0

Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter

2 915

2 660

-8,7

Motorsykler

1 645

1 690

2,7

Campingtilhengere

970

995

2,6

Traktorer, mopeder mv.

370

380

2,7

Vektårsavgift, kr/år

varierer

varierer

2,6

Omregistreringsavgift

varierer

varierer

2,6

Bensinavgift, kr/liter

Svovelfri 7

4,17

4,28

2,6

Lavsvovlet 8

4,21

4,32

2,6

Autodieselavgift, kr/liter

Svovelfri 9

3,02

3,30

9,3

Lavsvovlet 10

3,07

3,35

9,1

Avgift på båtmotorer, kr/hk

140,00

143,50

2,5

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

Generell sats

10,23

10,50

2,6

Redusert sats

0,45

0,45

-

Smøreoljeavgift, kr/liter

1,68

1,72

2,4

Avgift på mineralske produkter

Grunnavgift på fyringsolje mv.

Mineralolje, kr/liter

0,429

0,845

97,0

Mineralolje i treforedlingsindustrien, kr/liter

-

0,120

-

CO 2 -avgift

Petroleumsvirksomhet, kr/liter el. Sm 3

0,80

0,45

-43,8

Mineralolje, kr/liter

0,54

0,55

1,9

Mineralolje i innenriks luftfart, kr/liter

0,54

0,65

20,4

Mineralolje i treforedlings-, sildemel- og fiskemelindustrien, kr/liter

0,27

0,28

3,7

Bensin, kr/liter

0,80

0,82

2,5

Naturgass, kr/Sm 3

0,47

0,48

2,1

LPG, kr/kg

0,60

0,62

3,3

Svovelavgift, kr/liter

0,07

0,072

2,9

Avgift på sluttbehandling av avfall

Opplagsplasser for avfall, kr/tonn

Opplagsplasser med høy miljøstandard

423

434

2,6

Opplagsplasser med lav miljøstandard

552

566

2,5

Anlegg for forbrenning av avfall, kr/utslippsenhet

varierer

varierer

2,6

CO 2 -avgift på avfall til forbrenning, kr/tonn

59,00

60,53

2,6

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

Trikloreten, kr/kg

57,69

59,19

2,6

Tetrakloreten, kr/kg

57,69

59,19

2,6

Miljøavgift på klimagassene HFK og PFK

Kr/tonn CO 2 -ekvivalenter

193,98

199,02

2,6

Avgift på utslipp av NO X , kr/kg

15,00

15,39

2,6

Avgift på sjokolade mv., kr/kg

16,36

16,79

2,6

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

Ferdigvare, kr/liter

1,64

1,68

2,4

Konsentrat (sirup), kr/liter

9,99

10,25

2,6

Avgift på drikkevareemballasje , kr/stk.

Miljøavgift

a) Glass og metall

4,62

4,74

2,6

b) Plast

2,79

2,86

2,5

c) Kartong og papp

1,15

1,18

2,6

Grunnavgift, engangsemballasje

0,95

0,97

2,1

Sukkeravgift, kr/kg

6,34

6,50

2,5

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi

2,5

2,5

-

1) Endring i merverdiavgift er oppgitt i prosentpoeng.
2) Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO 2 -utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.
3) Gruppe b: Varebiler klasse 2. Endring oppgitt i prosentpoeng.
4) Gruppe c: Campingbiler. Endring oppgitt i prosentpoeng.
5) Gruppe h: Drosje og transport av funksjonshemmede. Endring oppgitt i prosentpoeng.
6) Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Endring oppgitt i prosentpoeng.
7) Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
8) Bensin som har et svovelinnhold mellom 10 ppm og 50 ppm.
9) Autodiesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
10) Autodiesel som har et svovelinnhold på mellom 10 ppm og 50 ppm.
Kilde:Finansdepartementet.