Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOslo

Den fylkesvise fordelingen av statsbudsjettet for 2008 gir en oversikt over mange av de viktigste forslagene i statsbudsjettet. Ønsker du en grundigere og mer detaljert oversikt over de enkelte budsjettforslagene, kan du slå opp i fagproposisjonene for hvert departement eller i Statsbudsjettet 2008 (St.prp. nr. 1).

Den fylkesvise fordelingen er laget på bakgrunn av innspill fra fagdepartementene og Finansdepartementet. Etter som det er flere bidragsytere, brukes nynorsk og bokmål om hverandre.