Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Svalbard

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOslo

  • Det foreslås å bevilge 3,1 millioner kroner til flyfotografering av Svalbard som bl.a vil gi viktige klimadata.
  • I budsjettforslaget er det bevilget 2,5 millioner kroner til oppfølging av nordområdestrategien for å ytterligere styrke kunnskapen om is og klima (1 million kroner) og overvåke konsekvenser av ferdsel på Svalbard (1,5 million kroner).
  • Det foreslås å bevilge 1,5 million kroner til styrking av AMAP for overvåkning av miljøet i Arktis.
  • Regjeringen ønsker å bevare en robust norsk bosetting på Svalbard. Det foreslås derfor endringer i skattesystemet for Svalbard med virkning fra 2008. Endringene vil gjøre skattesystemet mer tidsmessig og bedre tilpasset det ordinære norske skattesystemet og internasjonale rammebetingelser.
  • Regjeringen besluttet i 2006 å etablere Svalbard globale frøhvelv, som skal være et spesialbygd fryselager for lagring av dubletter av frø fra frøsamlinger fra hele verden. Det er lagt inn forslag om bevilgninger til oppstart og drift av Svalbard globale frøhvelv som skal åpnes i februar 2008, i et samarbeid mellom Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Staten ved Landbruks- og matdepartementet skal eie frøhvelvet, mens Nordisk genbank får ansvar for daglig drift og den faglige virksomheten. Frøene som blir lagt inn i hvelvet er deponerte av eierinstitusjonene, som selv dekker kostnadene til innleggingen. Bevilgningene i statsbudsjettet dekker kostnader gjennom hele året til planlegging og oppstart av den faglige virksomheten og drift av anlegget i omtrent fire måneder. Statsbygg har ansvar for selve byggingen.

Til toppen