Nyheter

21 December 2007 - Statsbudsjettet 2008 vedtatt

Statsbudsjettet for 2008 er vedtatt i Stortinget. Budsjettvedtaket kan leses her. (Dette dokumentet inneholder en oppsummering av vedtatte utgifter og inntekter på statsbudsjettet for budsjettåret 2008, gruppert under de ulike departementene)

Oversikt over Stortingets budsjettbehandling med lenker til de ulike dokumentene kan du finne her.


07 September 2007 - Statsbudsjettet 2008

- Regjeringens budsjettforslag har klare prioriteringer. Kampen mot klimatrusselen trappes opp. Vi viderefører en politikk for felles velferd, helse og utdanning framfor skattelette og privatisering. Bruken av oljepenger bygger opp under en god og stabil utvikling i norsk økonomi, sier finansminister Kristin Halvorsen. I budsjettforslaget videreføres arbeidet for mer rettferdig fordeling gjennom skattelette for brede grupper, og innstramminger er rettet inn mot dem med høye inntekter og formuer.