Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Afghanistan

Norges engasjement i Afghanistan har høy prioritet, både sikkerhetspolitisk og utviklingspolitisk. Det militære engasjementet opprettholdes, og Norge deltar med om lag 500 militært personell i ISAF-operasjonen i landet. Bistanden er blitt trappet betydelig opp de senere årene til om lag 450 millioner kroner i 2007, og det er foreslått å ligge på samme nivå i 2008.

Et stadig mer foruroligende problem er den meget omfattende produksjonen av opium og heroin. Kampen mot narkotika er derfor en viktig del av norsk og annen internasjonal innsats i Afghanistan. Norge legger vekt på å hjelpe afghanerne til selv å fremme utvikling og sikkerhet i landet. En utvikling på befolkningens egne premisser vil gi mindre risiko for at destabiliserende krefter får støtte og oppslutning.