Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Afrika

Regjeringen lanserte nylig ”Plattform for en helhetlig Afrika-politikk”. Plattformen understreker betydningen av å se sammenhengen mellom utenriks-, utviklings-, handels- og sikkerhetspolitikken og begrunner hovedprioriteringene i Regjeringens Afrika-politikk. Det er også utarbeidet en strategi for ytterligere innsats i Vest-Afrika.

Regionbevilgningen for Afrika foreslås økt med 145 millioner kroner til totalt 2,84 milliarder kroner. De største økningene går til miljø med hovedvekt på klima, og til olje og energi. Fred- og forsoningsarbeidet i Afrika vil fortsatt ha høy prioritet.