Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Alternativ til vold

Regjeringen foreslår at behandlingstilbudet til voldsutøvere skal videreutvikles og gjøres landsdekkende. Alternativ til vold (ATV) vil ha en sentral rolle. Det foreslås inntil 3 millioner kroner til å etablere ytterligere to ATV- tilbud, samt øke tilskuddet til ATV i Asker og Bærum. I dag er det tilbud i Oslo, Drammen, Telemark og Vestfold.