Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Altinn

Altinn er det viktigste verktøyet for Regjeringens satsing på elektroniske tjenester til næringslivet, slik de er nedfelt i handlingsplanen for etjenester til næringslivet.

Altinn er på god veg til å bli næringslivets felles portal for elektroniske tjenester fra det offentlige. Altinn skal videreutvikles for å nå målsettingene om elektronisk kommunikasjon mellom det offentlige og brukerne, og skal videreutvikles med flere etater og med flere tjenester. Dette området har et potensial for store effektiviserings- og samordningsgevinster for offentlig og privat sektor.

Arbeidet med ny kontrakt for drift og utvikling av Altinn (Altinn II-prosjektet) ble igangsatt i 2007 og videreføres i 2008. Arbeidet utføres i et nært samarbeid mellom de mest berørte departementene og etatene. Arbeidet med å inngå nye kontrakter er ikke sluttført. Det foreslås en bevilgning på 40 millioner kroner til dette arbeidet.

Se også kapittel 904 i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.