Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Apanasje

Regjeringen foreslår en apanasje på 8,256 millioner kroner for HM Kongen og HM Dronningen i 2008. I 2007-budsjettet var bevilgningen 7,9 millioner kroner. Bevilgningen skal dekke personlige utgifter for kongeparet, blant annet utgifter i forbindelse med diverse offisielle oppgaver og vedlikehold av egne eiendommer.

 

For HKH Kronprinsen og HKH Kronprinsessen foreslår Regjeringen en apanasje på 6,166 millioner Kroner, mot 5,9 millioner kroner for 2007.

Se også Kongehuset.