Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeid i utlandet

Regjeringen foreslår, med utgangspunkt i en dom i Høyesterett, en lovendring som innebærer at offentlig og privat ansatte skal likebehandles når arbeidsgiver betaler for den ansattes bolig på tjenestested i utlandet. Dette innebærer at begge grupper skal skattlegges av fordel av bolig i utlandet som er betalt av arbeidsgiver. Pendlerboliger i utlandet skal fortsatt ikke beskattes.

Forslaget er omtalt i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte- avgifts- og tollvedtak avsnitt 2.2.9 og i Ot.prp. nr.1 (2007-2008) kapittel 4.