Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å bedre arbeidssøkernes mulighet til å komme i arbeid gjennom blant annet oppfølging, kvalifisering, arbeidserfaring og bedring av arbeidsevnen. Arbeidsmarkedstiltak rettes inn mot både ordinære og yrkeshemmede arbeidssøkere.

Det ble i Nasjonalbudsjettet 2007 lagt til grunn et gjennomsnittlig tiltaksnivå på 11 800 plasser for ordinære arbeidssøkere. Selv om arbeidsledigheten er redusert betydelig, er det fortsatt grupper med svake kvalifikasjoner i arbeidsmarkedet som trenger ekstra bistand for å komme i jobb.

I Statsbudsjettet foreslår Regjeringen å videreføre nivået på 11 800 plasser for ordinære arbeidssøkere i 2008. Prioriterte grupper er ungdom, langtidsledige og innvandrere. Regjeringen vil samtidig styrke den arbeidsrettede innsatsen overfor yrkeshemmede arbeidssøkere og foreslår å øke antall tiltaksplasser for yrkeshemmede arbeidssøkere med 200 plasser, til 28 200 plasser som gjennomsnitt for 2008. I tillegg til denne satsingen kommer attføringstiltak til yrkeshemmede finansiert over folketrygden.

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjettet 2008, avsnitt 3.5.