Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsstyrke

Arbeidsstyrken er summen av antall sysselsatte og arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (arbeidsledige) i alderen 15-74 år i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU). Yrkesfrekvensen for en aldersgruppe er andelen av befolkningen i denne aldersgruppen som er i arbeidsstyrken. Arbeidsstyrken økte med 39 000 personer fra 2005 til 2006, og veksten har vært sterk inn i 2007. I tremånedersperioden juni-august i år var det 65 000 flere personer i arbeidsstyrken enn i samme periode ett år tidligere.

I internasjonale sammenlikninger brukes ofte yrkesfrekvensen for aldersgruppen 15-64 år som mål på befolkningens yrkesaktivitet. Målt på denne måten var yrkesfrekvensen 78,2 prosent i Norge i 2006. Av OECD-landene var det bare Island, Danmark, Sverige og Sveits at yrkesfrekvensen var høyere enn i Norge i 2006.

Arbeidsstyrken i Norge anslås å øke med 65 000 personer i 2007 og 25 000 i 2008.

Se også omtale i Nasjonalbudsjettet 2008, kapittel 2.4.