Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidstid

Høsten 2007 starter forsøkene med redusert arbeidstid for utvalgte arbeidstakere i statlige virksomheter. Om lag 300 medarbeidere som er 62 år eller eldre har fått tilbud om å arbeide 80 prosent av vanlig arbeidstid med full lønn. Forsøkene vil bli fulgt opp med analyser og dokumentasjon både ved oppstart, underveis og i etterkant. Forsøkene vil pågå frem til høsten 2009, og målet er å undersøke om tilpasset arbeidstid kan medvirke til at eldre arbeidstakere venter med å gå av med pensjon.

 

Les mer om forsøkene på Fornyings- og administrasjonsdepartementets nettsider.