Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arkiv

Arkivverket er i budsjettet for 2008 foreslått med en økning på 17,2 millioner kroner til drift generelt og 1,1 million kroner til nye investeringer ved Statsarkivet i Stavanger. Økningen skal i hovedsak styrke arbeidet med bevaring av elektronisk arkivmateriale og mottak av statlig papirbasert arkivmateriale – foruten husleie og drift av nye lokaler ved Statsarkivet i Stavanger, Statsarkivet i Hamar og Riksarkivet.

Regjeringen foreslår også  en økning på 0,5 millioner kroner til Arbeiderbevegelsens Arkiv.