Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barn av psykisk syke og/eller rusmiddel-avhengige foreldre

I samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet har Barne- og likestillingsdepartementet satt i gang en omfattende satsing på barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre. Det skal settes i verk individuelle tiltak, gruppetiltak og nettverkstiltak tilpasset ulike aldersgrupper. Gode kartleggingsverktøy tilpasset de ulike tjenestene for barn og unge skal også implementeres. For å få mer kunnskap om og utvikle gode kommunale modeller for langsiktig oppfølging av barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre, ble det i 2007 satt i gang et forskningsbasert prøveprosjekt over tre år.

26 kommuner har vist sin interesse i å delta i prosjektet. En mobiliseringskonferanse for kommuner ble avholdt i september. Kommunene vil blant annet få tilbud om nettverksamlinger og faglig veiledning.

Les mer om satsingen i St. prp. nr. 1 fra Barne- og likestillingsdepartementet, kapittel 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet