Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager - foreldrebetaling

Regjeringens mål er at prisen for en barnehageplass, av god kvalitet, skal være så lav at alle som ønsker det skal ha råd til det. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 249 millioner kroner i 2008 til videreføring av maksimalprisen i barnehage på samme nominelle nivå som i 2007. Maksimalprisen for en heltidsplass i 2008 vil med dette utgjøre 2 330 kroner per måned og 25 630 kroner på årsbasis. Dette tilsvarer en reell nedgang i foreldrebetalingen på om lag 100 kroner per måned fra 2007 til 2008 for en heltidsplass.

Regjeringen foreslår videre å øke tillegget i fradraget for pass og stell av barn for hvert barn utover det første fra 5 000 kroner til 15 000 kroner. Tiltaket vil bidra til reduserte utgifter til barnepass for foreldre med flere barn i barnehage, hos godkjent dagmamma eller i skolefritidsordning.