Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager - utbygging av nye barnehageplasser

Regjeringens målsetning i 2008 er at full barnehagedekning opprettholdes i kommuner som har etablert tilstrekkelig med barnehageplasser, og at full barnehagedekning nås i kommuner som ennå ikke har etablert tilstrekkelig med barnehageplasser.

Regjeringen foreslår å bevilge 372 millioner kroner til utbygging og drift av nye barnehageplasser i 2008. Det legges til rette for en etablering av om lag 7 700 nye heltidsplasser. Disse skal gi plass til om lag 3 900 nye barn i barnehage. Det legges bevilgningsmessig til rette for at om lag 255 000 barn vil ha et barnehagetilbud ved utgangen av 2008. Regjeringens budsjettforslag legger med dette til rette for at full barnehagedekning nås i løpet av 2008.

De økonomiske virkemidlene i form av investeringstilskudd, driftstilskudd, skjønnsmidler og tilskudd til faste plasser i midlertidige lokaler foreslås videreført i 2008.