Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager

Barnehager er en hovedprioritering for Regjeringen. Totalt foreslår Regjeringen å øke bevilgningene til barnehager med om lag 3,6 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett 2007. Det tilsvarer en reell vekst på om lag 2,7 milliarder kroner. Herunder foreslås å bevilge 548 millioner kroner til drift av nye barnehageplasser og videreføring av maksimalprisen for foreldrebetaling i 2008 på samme nominelle nivå som i 2007, samt midler til fullfinansiering av barnehageplasser opprettet i 2006 og 2007. Det foreslås videre bevilget 217,5 millioner kroner i investeringstilskudd og tilskudd til midlertidige lokaler i 2008.