Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehus

Regjeringen ønsker å gi et mer helhetlig og samordnet tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep. Det blir i 2007 opprettet en ny modell for avhør, undersøkelse og behandling - såkalte Barnehus (tidligere Barnas hus) – i Bergen og Hamar.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politiet med om lag 5,5 millioner kroner til etablering av ytterligere tre Barnehus i 2008, hvorav ett i Kristiansand. Ordningen vil da være landsdekkende og etablert i alle helseregioner.

Det vil i løpet av 2008 etableres pilotprosjekter i Bergen og Hamar for å utvikle samarbeid mellom Barnehus og politiets spesialister på behandling av vold og overgrep. Det vil også bli etablert samarbeid med de regionale vold- og traumesentrene i helseregionene.