Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnevernet i kommunene

Regjeringen ønsker å styrke kompetansen i det kommunale barnevernet. Relevante samarbeidspartnere er Kommunenes Sentralforbund(KS), høyskoler/universiteter, forskningsinstitusjoner og de ansattes organisasjoner. Ansatte i det kommunale barnevernet skal tilbys opplæring i flerkulturelt barnevern, samtaler med barn, ivaretakelse av biologiske foreldre, godt ettervern, barn av rusmiddelavhengige og psykisk syke foreldre og barn som lever med vold. Det er også etablert et langsiktig samarbeid med universiteter og høgskoler. Bevilgningen til kompetanseprogrammet foreslås økt med 10 millioner kroner i budsjettforslaget.

Les mer om barnevernet i St. prp. nr. 1 fra Barne- og likestillingsdepartementet, kapittel 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet.