Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Basiskompetanse i arbeidslivet

Regjeringen foreslår å bevilge 36,9 millioner kroner til Program for basiskompetanse i arbeidslivet. Programmet er et tiltak for å bidra til at flere voksne får de ferdighetene i regning, lesing, skriving og bruk av IKT som er nødvendige for å mestre krav og utfordringer i dagens arbeidsliv. Det langsiktig målet, som programmet skal medvirke til sammen med andre tiltak, er at ingen voksne skal støtes ut av arbeidslivet på grunn av manglende grunnleggende ferdigheter.

Programmet skal gi støtte til bedrifter og offentlige virksomheter som gir opplæring i grunnleggende ferdigheter for ansatte eller arbeidssøkere. Opplæringen skal så langt det er mulig gis i kombinasjon med arbeid. Programmet skal delfinansiere opplæringstiltakene, og er et tillegg til voksnes rettigheter til grunnskole og videregående opplæring.