Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Beløpsgrenser - nominell videreføring

Regjeringen foreslår å holde følgende beløpsgrenser nominelt uendret:

  • det særskilte fradraget i lønnsinntekt,
  • nedre grense for betaling av trygdeavgift,
  • særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms,
  • fisker- og sjømannsfradraget, reisefradraget,
  • fradraget for gaver til frivillige organisasjoner,
  • særfradrag for store sykdomsutgifter og
  • maksimal sparing i BSU.

Nominell videreføring av reisefradraget og særfradrag for store sykdomsutgifter innebærer en skattelettelse for skattyter.

Se tabell 2.1 i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak for en oversikt over de viktigste satsene og beløpsgrensene.