Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bioforsk

Som et resultat av evalueringen av forskning innen landbrukssektoren i 2001, ble det etablert et arbeid for samordning av de tre instituttene Jordforsk, Norsøk og Planteforsk. Dette resulterte i etableringen av Bioforsk 01.01.2006. Bioforsk har som mål å være en regional, nasjonal og internasjonal konkurransedyktig produsent av kunnskap, tjenester og løsninger gjennom forskning og utviklingsarbeid innenfor planteproduksjon, matvaresikkerhet, økologisk produksjon og jordfaglige miljøspørsmål.

Omstillingsplanen viser behov for midler til omstilling på omlag 57 millioner kroner over fire år (2006-2009). I 2006 ble det satt av 10 millioner kroner til omstillingstiltak og i 2007 26 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å bevilge 13,2 millioner kroner til omstillings/utviklingstiltak i 2008. I tillegg foreslår Regjeringen at 2,6 millioner kroner i inntekter fra tidligere salg av eiendom i Bioforsk blir stilt til disposisjon for omstillingstiltak.