Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bistand

Regjeringen foreslår å bevilge 22,3 milliarder kroner til offisiell norsk utviklingshjelp i 2008, en økning på 1,540 milliarder kroner fra 2007. Bistanden er beregnet å utgjøre 0,98 prosent av anslaget for Norges bruttonasjonalinntekt (BNI) for 2008, en opptrapping fra 0,97 prosent i saldert budsjett 2007. Budsjettøkningen vil i hovedsak fordeles over fem prioriterte områder:

  • Miljø og klima: 480 millioner kroner
  • Kvinner og likestilling: 85 millioner kroner
  • Fredsbygging, menneskerettigheter og humanitær bistand: 306 millioner kroner
  • Godt styresett og institusjonsbygging: 22 millioner kroner
  • Olje og energi: 95 millioner kroner