Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bostedsløshet

Norges byggforskningsinstitutt har i 1996, 2003 og 2005 kartlagt omfanget av bostedsløshet i Norge. Den siste kartleggingen viste at om lag 5 500 personer var bostedsløse.

Den treårige nasjonale strategien for å forebygge og bekjempe bostedsløshet "På vei til egen bolig" (2005-2007) utløper i 2007. I løpet av strategiperioden er det oppnådd økt forståelse og kompetanse om bostedsløshet, det er utviklet nye boligløsninger og det er oppnådd gode resultater på enkeltområder.

Et av resultatmålene i strategien er at andelen begjæringer om utkastelser skal reduseres med 50 prosent og antall utkastelser med 30 prosent innen 2007. Andelen begjæringer er redusert med 27 prosent siden 2004 og andelen gjennomførte utkastelser med 29 prosent i samme periode.

Regjeringen ønsker at arbeidet med å forebygge og bekjempe bostedsløshet fortsetter med full styrke og prioritet i 2008. Tiltak som bidrar til å nå resultatmålene i strategien skal fortsatt ha førsteprioritet innenfor Husbankens låne- og tilskuddsordninger.

Mer informasjon om arbeidet med å bekjempe bostedsløshet er tilgjengelig på Husbankens nettsider.