Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som Husbanken administrerer. Bostøtte kan du søke om dersom husstanden din har lave inntekter og høye boligutgifter. For å få bostøtte, må det i husstanden enten være barn under 18 år, personer over 65 år eller personer som har fått trygd eller pensjon gjennom folketrygden. I tillegg vil husstander som får enkelte trygder eller langvarig sosialhjelp, ha rett til bostøtte. Flyktninger på introduksjonsstte og deltakere på det nye kvalifiseringsprogrammet kan også søke bostøtte.

Søknad skal sendes til bostøttekontoret eller servicekontoret i kommunen din (i Oslo: bydelen). Bostøtte kan fra og med 2007 søkess kontinuerlig og det blir nå gjort måntlige vedtak. Bostøtte blir utbetalt en gang i måneden.

Regjeringen har en bred gjennomgang av bostøtten med sikte på en ny forenklet og bedre ordning. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om denne saken.