Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene er tillagt en rekke nasjonale forvaltningsoppgaver knyttet til etableringskontroll, registrering og ajourhold av informasjon om blant annet foretak og andre juridiske enheter. Videre har registrene en stadig viktigere rolle innen samordning og forenkling av datautveksling innen offentlig forvaltning og mellom offentlig forvalting og næringsliv.

Regjeringen foreslår å redusere gebyrene i Brønnøysundregistrene med 50 millioner kroner i 2008. Om lag halvparten av denne reduksjonen vil komme på Foretaksregisteret og Enhetsregisteret. Foretaksregistergebyrene vil nå bli kostnadsbaserte, i samsvar med Regjeringens retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering. Reduksjonen vil blant annet gi lavere priser på informasjon fra de ulike registrene. Forslaget innebærer også en mindre nedjustering av gebyrene i Løsøreregisteret.

Videre foreslås det en økning på 20 millioner kroner i driftskostnader til Brønnøysundregistrene. Dette er viktig for å kunne opprettholde en kort saksbehandlingstid ved registrene og å øke kapasiteten på IT-verktøyene.

Se også kapittel 904 i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.