Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Budsjettoverskudd/ budsjettunderskudd

Budsjettoverskuddet er differansen mellom statsbudsjettets inntekter og utgifter. Ved omtale av budsjettpolitikken blir det ofte fokusert på det oljekorrigerte budsjettoverskuddet, det vil si budsjettoverskuddet utenom inntekter og utgifter knyttet til petroleumsvirksomheten.

Med det økonomiske opplegget som Regjeringen foreslår for 2008 anslås overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond - Utland til om lag 344 milliarder kroner i 2008. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås til 76,8 milliarder kroner, mens det oljekorrigerte underskuddet anslås til 36,4 milliarder kroner.

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjettet 2008, kapittel 3.