Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CO2-avgift på gass

I forbindelse med budsjettet for 2007 ble det vedtatt å innføre CO2-avgift på gass til oppvarming av bygg fra 1. juli 2007 forutsatt at avgiften ble godkjent av EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

ESA godkjente ikke avgiften innen fristen og Finansdepartementet innvilget dermed dispensasjon fra avgiftsplikten. Departementet legger til grunn at ESA vil godkjenne avgiften og foreslår avgiften også for 2008 med ikrafttredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.