Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CO2-håndtering

Det foreslås totalt bevilget 935 millioner kroner til videre arbeid med CO2-håndtering på Kårstø og Mongstad. Midlene skal blant annet dekke planlegging og forberedelse av fullskala fangstanlegg for CO2 på Kårstø, testanlegg for CO2-fangst på Mongstad og transport og lagringsløsninger for fanget CO2 fra Kårstø og Mongstad.

Man bruker uttrykket CO2-fangst, og ikke CO2-rensing, fordi CO2 tas ut av eksosgassen eller brenselet og lagres. Det finnes flere teknologiske løsninger for å fange CO2 og flere er under utvikling. Felles for dem er at de krever store investeringer, og at teknologien bare har vært utprøvd i liten skala. CO2 kan fjernes på tre prinsipielt forskjellige måter:

  • CO2 fanges etter forbrenning i kraftverket (post-combustion)
  • CO2 fanges før forbrenning i kraftverket (pre-combustion)
  • Naturgassen brenner i gassturbinen med rent oksygen (oxy-fuel)

Les mer i St.prp. nr. 1, pressemelding om CO2-håndtering fra Olje- og energidepartementet og gassnova.no.