Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

DNA-analyser

Regjeringen går inn for at politiet skal gis mulighet til økt bruk av DNA under etterforskningen. DNA er et effektivt redskap for å oppklare flere forbrytelser. Regjeringen legger opp til sentral finansiering av DNA-analyser og foreslår å øke politiets budsjett med om lag 64 millioner kroner. Det tas sikte på å iverksette nødvendige lovendringer om utvidet adgang til registrering i DNA-registeret fra 1.9.2008.

Regjeringen foreslår å øke Justisdepartementets budsjett med blant annet 3 millioner kroner til forskning, særlig forbundet med DNA og bruk av alternative straffereaksjoner.