Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Dans

Dansens Hus åpner vinteren 2008. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet med 9,2 millioner kroner til 28,2 millioner kroner i 2008. Tilskuddet i 2005 var 6 millioner kroner, i 2006 var tilskuddet 11,5 millioner kroner og i 2007 18,9 millioner kroner.

Regjeringen foreslår også økning på 1,1 million kroner til Stellaris Dans Teater. Tilskuddsordningen til dans under Norsk kulturfond foreslås styrket med 1 million kroner. For Carte Blanche foreslås en økt bevilgning på 1 million kroner slik at samlet bevilgning i 2008 vil bli på 17,8 millioner kroner