Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Datatilsynet

Datatilsynet skal medvirke til at den enkelte ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til han eller henne. Det er foreslått en bevilgning på 25,4 millioner kroner til drift av Datatilsynet for 2008. For 2007 ble det bevilget 25 millioner. Videre er det for 2008 foreslått en bevilgning på 1,6 millioner kroner til personvernnemnda.

Les mer i kapittel 1570 i Fornyings- og administrasjonsdepartementets fagproposisjon.

Se også Personvern