Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Demensplan 2015

Regjeringen har utarbeidet Demensplan 2015 ”Den gode dagen”. Målet er å bedre kvaliteten og styrke kompetansen og kapasiteten i tiltakskjeden for mennesker med demens og deres pårørende. Demensplanen vektlegger dagaktiviteter, tilpassede botilbud og økt kunnskap.

Det foreslås 23,5 millioner kroner i 2008 til:

 • Gode modeller for dagtilbud til personer med demens
 • Utredning og diagnostisering av demens
 • Tilbud om pårørendeskoler og samtalegrupper
 • Erfaringsbank og emnebibliotek
 • Ny opplæringspakke for demens
 • Minoritetsspråklige med demens
 • Yngre personer med demens
 • Miljøterapi og miljøbehandling
 • Informasjons- og opplysningskampanje
 • Videreutdanning i demens innenfor Kompetanseløftet 2015
 • Forskning på demens (Norges forskningsråd)

Les mer i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon, kategoriinnledning 10.60 pkt kapittel 3.