Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT etableres 1. januar 2008. I statsbudsjettet for 2008 foreslås det en bevilgning til det nye direktoratet på 112,9 millioner kroner.

Direktoratet for forvaltning og IKT vil bestå av det som fram til 1. juli 2007 var Statskonsult AS. I tillegg skal Norge.no og ehandelssekretariatet inngå i det nye direktoratet. Også oppgaver fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet vil bli overført til direktoratet.

I Fornyings- og administrasjonsdepartementets fagproposisjon er det under omtalen av kapittel 1521 gitt nærmere informasjon om formål, oppgaver og målsettinger for Direktoratet for forvaltning og IKT.